Theatermaker Michiel van de Burgt
vormgevingregietekstwijktheaterdansworkshops en teambuildingactspresentatie

donderdag 29 oktober 2009

Ik hou van Nieuwerbrug    Bodegraafs Nieuwsblad

Project om banden met Nieuwerbrug te versterken

NIEUWERBRUG

Om op cultureel gebied de samenwerking van burgers en organisaties te bevorderen heeft de Provincie subsidiegelden beschikbaar gesteld. De WIN, de werkgroepinnovatie Nieuwerbrug,  wil hier op  zinvolle wijze invulling aan te geven en verzocht Michiel van de Burgt, theatermaker, het project mede vorm te geven. ,,Heeft Nieuwerbrug een eigen identiteit? Dat is de kernvraag waar we antwoord op willen geven en is tevens het uitgangspunt van ons project.  Met zo’n kleine achttienhonderd inwoners is Nieuwerbrug een kleine gemeenschap. En dat blijft het, zelfs als de nieuwe woonwijk er is.  We kunnen niet meer terug naar de jaren vijftig toen Nieuwerbrug nog een levendig dorp was met tientallen winkels en even zoveel verenigingen . Het was toen veel eenvoudiger andere dorpsgenoten te ontmoeten. Het doel van ons project  ‘Ik hou van Nieuwerbrug’  is de band van Nieuwerbruggers onderling en die met hun dorp te versterken.’’
Dertien inwoners van Nieuwerbrug hebben reeds gehoor gegeven aan de oproep mee te denken en mee te helpen aan het project dat in 2010 gerealiseerd moet zijn. Er komt in elk geval een tentoonstelling over de ‘eigen-aardigheden’  van  Nieuwerbrug, want ook al kent de rest van Nederland dit dorpje aan de Oude Rijn voornamelijk van de dagelijkse filemelding, Nieuwerbrug heeft meer te bieden. Er is de Tolbrug,  waar nog steeds tolgeld betaald moet worden. Uniek in Nederland. Tevens telt Nieuwerbrug  de enige zwanendrifter van Nederland onder haar inwoners. En ook al wil Bodegraven dit graag betwisten: Fort Wierickerschans valt binnen de grenzen van de Brandschouwerij. Michiel: ,,Los van de gemeentelijke en provinciale grenzen heeft Nieuwerbrug nog een uit de 12e eeuw stammende derde grens, die van de Brandschouwerij. Rondom Nieuwerbrug bevond zich een gebied tussen vier watergangen en alleen daar rukte de brandweer uit. Tot diep in de vorige eeuw is dit zo gebleven. Nu zijn de grenzen van de Brandschouwerij nog zichtbaar in de telefoonnummers die met 688 beginnen en wordt het maandelijkse dorpsblad de Nieuwsbrug alleen binnen deze grenzen bezorgd. Ook mogen inwoners van de Brandschouwerij gratis over de Tolbrug.’’
Als onderdeel van het project ‘Ik hou van Nieuwerbrug’ worden geboren en getogen inwoners, nieuwkomers maar ook oud-Nieuwerbruggers die naar elders zijn verhuisd geïnterviewd om hun kijk op Nieuwerbrug op dvd vast te leggen. Ook de frictie die er altijd is geweest tussen Bodegraven en Nieuwerbrug zal niet onbesproken blijven. ,,Nieuwerbrug werd in 1964 in de maag van Bodegraven gesplitst. Een annexatie die hier en daar nog steeds buikpijn veroorzaakt.’’
De apotheose van het project ‘Ik hou van Nieuwerbrug’ vindt in de zomer van 2010 plaats en er komt een theatervoorstelling voor en door Nieuwerbruggers.  ,,Nieuwerbruggers kunnen zich voor elk onderdeel van het project nog steeds aanmelden. Er is hiervoor een mailadres opengesteld wijktheater@michielvandeburgt.nl.
 

Margon van den Berg

Ik hou van Nieuwerbrug

Michiel van de Burgt bij de tolburg: één van de ‘eigen-aardigheden’ van Nieuwerbrug waar binnen het project ‘Ik hou van Nieuwerbrug’ aandacht aan wordt besteed.

foto: Margon van den Berg


 home  |  nieuws  |  agenda  |  wie zijn wij  |  foto's  |  filmpjes  |  pers  |  referenties  |  links  |  sitemap  |  contact
Theatermaker Michiel van de Burgt ©