Theatermaker Michiel van de Burgt
vormgevingregietekstwijktheaterdansworkshops en teambuildingactspresentatie

wijktheater

Wijktheater     Wijk- en dorpsgericht werken

Wat is het wijktheater?

Het wijktheater haalt op een theatrale manier naar boven wat er in de wijk of het dorp gebeurt. Met als hoofddoel bewoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact te laten komen. Tijdens het maakproces en na de voorstelling kan een gesprek opgang komen over hoe dingen eventueel verbeterd kunnen worden en wat vooral behouden moet blijven. Er wordt naar gestreefd, om hier zo veel mogelijk mensen uit verschillende lagen van de bevolking aan te laten deelnemen.


Het verhaal van de wijkbewoners
Het product, de theatervoorstelling gaat over de wijk en de mensen die er wonen. We gaan de wijk in, om het verhaal van de bewoners te horen en te registreren. Met deze verhalen wordt een voorstelling geschreven. Dit creëert een kijk in de wijk, vanuit een andere invalshoek. Dit laatste vergroot de betrokkenheid, waardoor mensen eerder meehelpen of komen kijken.
We gaan naar verschillende locaties als bejaardenhuizen, scholen, verenigingen en buurtfeesten. Om te zorgen dat zo veel mogelijk verschillende mensen gehoord worden.

Werving deelnemers
Wijkbewoners kunnen op verschillende manieren participeren binnen het project. Om te beginnen, zijn er mensen nodig die hun verhaal willen vertellen. Daarnaast bijvoorbeeld acteurs, decorbouwers en mensen voor kostuums. In het beste geval, is dit een divers samengestelde groep.
Tijdens het verzamelen van de verhalen, kunnen mensen meteen worden gevraagd of ze ook op een andere manier mee willen werken aan het project. Daarnaast  zullen mensen worden uitgenodigd via flyers en een oproep in de media.

Het maakproces
Met de groep acteurs zal worden gerepeteerd in een wijkgebouw of school. Er wordt begonnen met speloefeningen en ze zullen doorpraten over wat ze persoonlijk graag kwijt willen over hun wijk.
Met de informatie uit de voorgesprekken, de informatie van de spelers en het materiaal dat uit improvisatieoefeningen komt, wordt een eerste versie van het script geschreven. Eventueel ook een volkslied voor de wijk.
Wanneer de repetities aan de gang zijn, kan men aan de slag met kostuums, decor en eventueel overige werkzaamheden.
Als er een goede titel voor de voorstelling is gevonden, kan het affiche worden ontworpen, gedrukt en verspreid. Ook via de regionale pers zal het project onder de aandacht worden gebracht.

De voorstelling
De voorstelling vindt plaats in een wijkgebouw of een geschikte school. Hiervoor zullen eventueel extra stoelen en techniek worden ingehuurd. Een professionele technicus zal de voorstelling technisch begeleiden.

Publiek
Het hele gezelschap is een samenstelling van mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Hierdoor zal het publiek ook zeer divers zijn. Een groep, die normaalgesproken niet snel samen komt.

Nagesprek
Na de voorstelling kan het publiek met de makers in gesprek gaan. Wat hebben ze gezien? Zijn ze het eens met wat ze hebben gezien? Zijn er eventueel oplossingen voor problemen die zijn aangesneden?

Vervolg
Wat er ook uit het gesprek komt, de bewoners hebben elkaar ontmoet. Ze hebben op een ongedwongen manier met elkaar gesproken en zullen elkaar in de wijk herkennen.
De resultaten uit het gesprek kunnen worden meegenomen door het wijkplatform, de woningbouwvereniging  en de gemeente. Met hen kan het gesprek eventueel een vervolg krijgen.

Meer informatie: info@michielvandeburgt.nl

.

In de Media

Onderzoek naar 'Good practices' door Tympaaninstituut behandelt project in Nieuwebrug, 2011

Stadslente, Nieuwsbrief Lpb, maart 2010  >>

Wijktheater is weer terug, AD Woerden, 24 maart 2010 >>

Ik hou van Nieuwerbrug, Bodegraafs Nieuwsblad, 29 oktober 2009 >>

Het gaat beter met de Peperklip in Rotterdam-Zuid, GSB-blad, oktober 2005 >>

TV

Wijktheater Swifterbant, Omroep Flevoland, 2011

Wijktheater Snel en Polanen >>

Projecten:
Snel & Polanen spettert 2011 >>
Wijktheater Swifterbant 2011 >>

Wij zijn Snel & Polanen 2010 >>
Ik hou van Nieuwerbrug 2010 >>
Jong in Molenvliet 2010>>
Thuis in Nieuwland 2010 >>
Molenvliet mijn thuis 2009 >>
Peperklipcabaret 2004 >>

wijktheater
Het Woerdens Wijktheater
wijktheater
Repetitie
wijktheater
Tussenpresentatie
wijktheater
Repetitie
wijktheater
Voorstelling
Wijktheater
Repetitie
Minister Donner bezoekt wijktheater
Minister Donner hoort over wijktheater
Wijktheater
Spelers na de voorstelling
Wijktheater
Spelers in decor en kleding


Lees hier onze algemene voorwaarden >>

 home  |  nieuws  |  agenda  |  wie zijn wij  |  foto's  |  filmpjes  |  pers  |  referenties  |  links  |  sitemap  |  contact
Theatermaker Michiel van de Burgt ©